Komunikat

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, której skutkiem jest zawieszenie działania lub przejście na system pracy zdalnej szeregu instytucji będących odbiorcami „Serwisu Informacyjnego UZALEŻNIENIA”, jesteśmy zmuszeni do czasowego zawieszenia kolportażu najnowszego numeru „Serwisu” (nr 1/2020). Numer zostanie wysłany do adresatów po unormowaniu się sytuacji.

„Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA” nr 1/2020 jest jak zwykle dostępny w swoim serwisie internetowym do lektury on-line lub jako e-book do pobrania na dysk (pojedyncze numery w formacie pdf lub ePub oraz całe archiwum, czyli numery 77–89 w formacie chm).

Redaktorzy:
redaktor naczelny − Piotr Jabłoński
redaktor prowadzący – Tomasz Kowalewicz

Lata i miejsce realizacji:
od 1996 r.

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Odbiorcy:
placówki lecznicze i badawcze, jednostki administracji państwowej i samorządowe oraz organizacje pozarządowe i biblioteki

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

Wydawnictwo kwartalnika.

Opis:

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA (SIU) jest fachowym kwartalnikiem o tematyce związanej z problematyką uzależnień chemicznych i niechemicznych, profilaktyką, lecznictwem oraz epidemiologią.

Funkcjonuje na rynku od prawie 20 lat i jest jednym z kilku naukowych periodyków poświęconych uzależnieniom w Polsce. SIU publikuje raporty z badań ogólnopolskich i regionalnych, prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz niezależne instytuty badawcze i organizacje trzeciego sektora.

Istotnymi obszarami tematycznymi SIU są profilaktyka, leczenie uzależnień, badania statystyczne oraz problematyka uzależnień na poziomie regionalnym i lokalnym. Od kilku lat ważne miejsce ma również problematyka uzależnień behawioralnych. Na tych polach realizowana jest misja upowszechniania rzetelnej wiedzy i dobrych praktyk.

Informacje dodatkowe

Dysponent praw autorskich:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Finansowanie:
Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; ponadto w 2015 r. i pierwszym kwartale 2016 r. także fundusze EOG

logo MZ logo KBPN