Autorzy i realizatorzy:
Zespół Fundacji Praesterno, Ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
15 lipca 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Miejsce realizacji:
Siedziba łódzkiego ośrodka Fundacji: przy ul. Zachodniej 99 w Łodzi.

Beneficjenci:
Program jest adresowany do mieszkających w województwie łódzkim osób: uzależnionych od narkotyków lub zagrożonych narkomanią oraz członków rodzin tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Oferta warsztatów klasowych oraz grupy wsparcia skierowana jest do młodzieży w wieku 14–19 lat; oferta porad wychowawczych – do osób pełnoletnich (rodziców, dziadków, opiekunów lub starszego rodzeństwa młodzieży); co do wszystkich pozostałych działań – nie przewidujemy sztywnego limitu wieku (pamiętając o tym, że osoby niepełnoletnie – jeśli chcą samodzielnie skorzystać np. z zajęć edukacyjnych lub wziąć udział w grupie młodzieżowej – muszą mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego).

Rodzaj działań:
W obrębie programu znajdują się następujące działania, z których można nieodpłatnie skorzystać:

  • Mailowe poradnictwo specjalistyczne – umożliwiające znalezienie właściwych rozwiązań konkretnych problemów, zgłaszanych przez beneficjentów, anonimowo i bez konieczności osobistego stawiennictwa;
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – dostosowane do potrzeb beneficjenta;
  • Grupa wsparcia dla młodzieży – umożliwiająca zbudowanie sieci wsparcia rówieśniczego;
  • Porady wychowawcze dla rodziców i opiekunów młodzieży – wspomagające proces wychowawczy;
  • Psychoterapia rodzinna – dla poprawy więzi rodzinnych oraz uleczenia niezdrowych relacji i specyficznych problemów, wynikających z narkomanii w rodzinie.

Z NASZEJ OFERTY MOŻNA KORZYSTAĆ NA MIEJSCU LUB ONLINE.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerem telefonu 42 67 67 727 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie programu:
Program jest finansowany ze środków dotacji Województwa Łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej) oraz ze środków Fundacji Praesterno.