Autorzy i realizatorzy:
Zespół Fundacji Praesterno, Ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
1 sierpnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Miejsce realizacji:
Siedziba łódzkiego ośrodka Fundacji: przy ul. Nawrot 46 w Łodzi

Beneficjenci:
Program jest skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego, uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych alkoholizmem, współuzależnionych oraz członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz kobiet ciężarnych. Niektóre działania w niniejszej ofercie są skierowane tylko do osób powyżej 18. roku życia (psychoterapia indywidualna), ale z wszystkich pozostałych działań mogą skorzystać wszyscy, również osoby niepełnoletnie (w towarzystwie lub za zgodą opiekunów prawnych).

Rodzaj działań:

W ramach programu można nieodpłatnie skorzystać z następujących działań:

  • Porady I kontaktu – służące rozpoznaniu problemu i zaproponowaniu optymalnej formy pomocy;
  • Porady specjalistyczne (w tym np.: psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, medyczne, prawne, socjalne i zawodowe) – umożliwiające znalezienie właściwych rozwiązań konkretnych problemów, zgłaszanych przez beneficjentów;
  • Porady mailowe – umożliwiające uzyskanie porady specjalisty korespondencyjnie;
  • Psychoedukacja – służąca zrozumieniu mechanizmów uzależnienia i podnosząca świadomość na temat skutecznych strategii profilaktycznych;
  • Coaching – służący wspieraniu beneficjenta w wykorzystaniu swojego potencjału na drodze do osiągnięcia pożądanej zmiany i satysfakcji w życiu osobistym i społecznym;
  • Psychoterapia indywidualna – służąca rozwiązywaniu problemów emocjonalnych na rzecz poprawy funkcjonowania, leczeniu problemów wynikających np. z uzależnienia członka rodziny beneficjenta lub zagrożenia alkoholizmem;
  • Psychoterapia rodzinna – dla poprawy więzi rodzinnych oraz uleczenia niezdrowych relacji i specyficznych problemów, wynikających z alkoholizmu w rodzinie.

 

Z NASZEJ OFERTY MOŻNA KORZYSTAĆ NA MIEJSCU LUB ONLINE.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerem telefonu 42 676 77 27 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie programu:
Program jest finansowany ze środków dotacji województwa łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej) oraz ze środków Fundacji Praesterno.