Autorzy:
autor koncepcji: Tomasz Kowalewicz
autorzy modułów treściowych: Magdalena Rowicka, Tomasz Kowalewicz, Magdalena Moskal, Rafał Zawadzki, Iga Jaraczewska

Lata i miejsce realizacji:
program realizowany jest od roku akademickiego 2012/2013 do dziś

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Beneficjenci:
studenci III, IV i V roku oraz młodzi absolwenci studiów kształcących do pomocowej pracy z ludźmi (psychologicznych, pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

Charakterystyka działań

Rodzaj działań

Program szkoleniowy dla studentów, realizowany w sześciu sesjach wykładowych, seminaryjnych i warsztatowych (ogółem 45 godzin).

Cel programu:

Zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, umożliwiające im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii. Program ma również umożliwić ewentualne podjęcie świadomej decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych.

Opis działań:

Program szkoleniowy poświęconych następującym zagadnieniom:

 1. Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy:
  • hazard
  • uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe)
  • skłonność do kompulsywnych zakupów
  • powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym
  • inne uzależnienia behawioralne
 2. Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
 3. Badania stopnia rozpowszechnienia uzależnień behawioralnych oraz postaw społecznych wobec uzależnień behawioralnych
 4. Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
 5. Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

Informacje dodatkowe

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Finansowanie:
Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

logo MZ logo KBPN