Autorzy i realizatorzy:
Zespół Fundacji Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
15 czerwca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji:
Siedziba łódzkiego ośrodka Fundacji przy ul. Zachodniej 99 w Łodzi

Beneficjenci:
Program jest adresowany do mieszkających w województwie łódzkim osób: uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych alkoholizmem, współuzależnionych oraz członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a także kobiet ciężarnych (profilaktyka FASD).
Jedną z grup adresatów zadania jest młodzież – zarówno ta, która nie sięgała jeszcze po alkohol (działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej), jak i ta, która ma już doświadczenia z alkoholem (profilaktyka selektywna) oraz ta, która należy do grupy wysokiego ryzyka uzależnieniem (profilaktyka wskazująca).
W zakresie działań terapeutycznych Fundacja zajmuje się zarówno psychoterapią uzależnienia i współuzależnienia sensu stricto, jak i psychoterapią w szerszym spektrum.

Rodzaj działań:
W ramach programu można nieodpłatnie skorzystać z następujących działań:

  • Porady pierwszego kontaktu – służące rozpoznaniu problemu i zaproponowaniu optymalnej formy pomocy;
  • Porady specjalistyczne (w tym np.: psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, medyczne, prawne, socjalne i zawodowe) – umożliwiające znalezienie właściwych rozwiązań konkretnych problemów, zgłaszanych przez beneficjentów;
  • Porady mailowe – umożliwiające uzyskanie porady specjalisty anonimowo i bez konieczności osobistego stawiennictwa;
  • Wsparcie psychologiczne – służące wzmocnieniu wewnętrznemu, doraźnemu zwentylowaniu emocji , motywowaniu do konstruktywnego działania itp.;
  • Grupa młodzieżowa (warsztaty umiejętności psychospołecznych) – rozwijająca umiejętności społeczne jako zasób sprzyjający abstynencji i zdrowemu stylowi życia;
  • Psychoterapia indywidualna – służąca rozwiązywaniu problemów emocjonalnych na rzecz poprawy funkcjonowania, leczeniu problemów wynikających np. z uzależnienia członka rodziny beneficjenta lub zagrożenia alkoholizmem;
  • Psychoterapia rodzinna – dla poprawy więzi rodzinnych oraz uleczenia niezdrowych relacji i specyficznych problemów, wynikających z alkoholizmu w rodzinie.

Z NASZEJ OFERTY MOŻNA KORZYSTAĆ NA MIEJSCU LUB ONLINE.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerem telefonu 42 67 67 727 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie programu:
Program jest finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej) oraz ze środków Fundacji Praesterno.