autorzy:

lata i miejsce realizacji:
program zrealizowany w 2007 r. w 10 szkołach i w ośrodku Fundacji w Łodzi
realizatorzy:
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Praesterno, ośrodek Fundacji w Łodzi
beneficjenci:
młodzież z gimnazjów i szkół średnich, studenci kierunków psychologii i pedagogiki, nauczyciele

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ

rodzaj działań:
badanie realizowane w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, obejmującego przeciwdziałanie przemocy w szkole
cel programu:

Zbadanie zjawiska przemocy w szkołach i jego przyczyn, oraz stworzenie i wprowadzenie narzędzi przeciwdziałania temu zjawisku

opis działań:
Na całość programu złożył się szereg działań, od fazy badawczej, przez zajęcia profilaktyczne prowadzone w szkołach i szkolenia dla uczniów, których efektem było powołanie zespołów mediacyjnych, po przeprowadzenie warsztatów dla studentów i nauczycieli oraz prace superwizyjne w szkołach.

INFORMACJE DODATKOWE:

dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno
tytuł prawny przysługujący Fundacji Praesterno:
licencja na czas nieoznaczony