Eksperci udzielający porad:
Paulina Celińska-Chomiuk (prawnik)
Tomasz Kowalewicz (psycholog)
Robert Rejniak (terapeuta uzależnień)
Ewa Romaszewska-Świerzewska (lekarz)

Lata i miejsce realizacji:
Fundacja Praesterno prowadziła serwis w latach 2004–2012 i prowadzi go ponownie od 2016 r.

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno

Beneficjenci:

  • osoby używające narkotyków (eksperymentalnie, okazjonalnie, szkodliwie, ryzykownie oraz uzależnione),
  • osoby bliskie osób używających narkotyków,
  • osoby zainteresowane problematyką narkomanii lub stykające się z nią w swojej pracy (psychologowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy socjalni, terapeuci, lekarze itd.)
  • ogół młodzieży w działaniach prozdrowotnych

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

poradnictwo i edukacja on-line

Cel programu:

Zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy osobom używającym narkotyków, bliskim tych osób, a także upowszechnienie informacji przydatnych osobom zaangażowanym w przeciwdziałanie narkomanii dzięki działaniom prowadzonym w Internecie.

Opis działań:

Poradnictwo przez e-mail – porady są e-mailowymi odpowiedziami na zapytania internautów przekazywane przez formularz kontaktowy.

Poradnictwo czatowe – stałe dyżury psychologa, lekarza i prawnika, w czasie których jest aktywny mechanizm czatowy umożliwiający wejście chętnych internautów w interaktywny kontakt ze specjalistą.

Fanpage na Facebooku – promocja zdrowia. Fanpage dostarcza informacji prozdrowotnych podawanych w formie atrakcyjnej dla młodzieży. Umożliwia wymianę informacji między użytkownikami strony. Fanpage jest moderowany, co zabezpiecza go przed pojawianiem się niepożądanych treści.

Redakcja serwisu – materiały promujące postawy prozdrowotne i chroniące przed używaniem środków psychoaktywnych oraz dostarczające rzetelnej wiedzy nt. poszczególnych narkotyków, krótkoterminowych i długoterminowych skutków ich używania, redukcji szkód wynikających z używania środków psychoaktywnych, sposobów utrzymania abstynencji.

W serwisie znajdują się także informacje o funkcjonującym systemie przeciwdziałania narkomanii w Polsce oraz o możliwościach otrzymania pomocy za granicą.

Informacje dodatkowe

Finansowanie:
Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

logo NPZ logo MZ logo KBPN