Autorzy:
Zespół Fundacji Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
23 maja 2018 r.–31 grudnia 2018 r.

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Beneficjenci:
Program jest adresowany do mieszkających w województwie łódzkim osób uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych alkoholizmem, współuzależnionych oraz członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz kobiet ciężarnych.

Cel programu:
Ogólnym celem projektu jest przeciwdziałanie nadużywaniu i uzależnieniu od alkoholu poprzez:

 • udzielenie specjalistycznej pomocy osobom zagrożonym alkoholizmem, uzależnionym i współuzależnionym oraz członkom ich rodzin;
 • dostarczenie wiedzy o profilaktyce uzależnień, mechanizmach nadużywania i uzależnienia od alkoholu i innych używek oraz konsekwencjach tych zjawisk: zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych;
 • umożliwienie rozwiązania szeregu problemów współistniejących z uzależnieniem lub nadużywaniem alkoholu przez beneficjentów i/lub członków ich rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne, psychoterapię, psychoedukację i coaching;
 • promowanie zdrowego stylu życia – bez alkoholu, wyrobów tytoniowych i pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży.

Rodzaj działań:
W ramach programu można nieodpłatnie skorzystać z:

 • psychoedukacji (indywidualnej i/lub rodzinnej);
 • porad specjalistów (na miejscu): psychologa, lekarza psychoterapeuty, terapeuty rodzinnego, prawnika, pracownika socjalnego, pedagoga i doradcy zawodowego;
 • porad e-mailowych;
 • warsztatów klasowych dla młodzieży (realizowanych w szkołach ponadpodstawowych województwa łódzkiego);
 • młodzieżowej grupy warsztatowej (dla młodzieży w wieku 15–18 lat);
 • coachingu;
 • psychoterapii indywidualnej;
 • psychoterapii rodzinnej;
 • psychoterapii grupowej;
 • porad pierwszego kontaktu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerem: 42 67 67 727 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie:
Program jest finansowany z dotacji województwa łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej) oraz ze środków własnych Fundacji.