Autorzy i realizatorzy:
Zespół Fundacji Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
15 czerwca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji:
Siedziba łódzkiego ośrodka Fundacji przy ul. Zachodniej 99 w Łodzi

Beneficjenci:
Program, który ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o uzależnieniach behawioralnych, jest docelowo adresowany do mieszkających w województwie łódzkim młodych osób (w wieku 14–19 lat) czyli młodzieży szkół ponadpodstawowych – ze względu na fakt, że wiek stanowi czynnik ryzyka występowania uzależnień behawioralnych oraz z uwagi na potrzebę wynikającą z niskiej świadomość tej problematyki. Pośrednim beneficjentem programu będą również członkowie rodzin oraz nauczyciele młodzieży.

Rodzaj działań:
W ramach programu można nieodpłatnie skorzystać z następujących działań:

  • psychoedukacyjne warsztaty klasowe – jako podstawowa forma poszerzania świadomości młodzieży w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych
  • webinaria dla rodziców i nauczycieli – służące rozpowszechnianiu świadomości na temat uzależnień behawioralnych wśród naszych pośrednich beneficjentów
  • grupa psychoedukacyjna dla młodzieży – służąca pogłębianu wiedzy u młodych osób szczególnie zainteresowanych tą tematyką
  • telefoniczny dyżur konsultacyjno-informacyjny dla młodzieży, rodziców i nauczycieli – umożliwiający szybkie uzyskanie informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy lub doraźnych sposobów zaradczych w już zaistniałym problemie
  • indywidualna psychoedukacja w zakresie uzależnień behawioralnych – jako alternatywa lub uzupełnienie oddziaływań grupowych
  • porady specjalistyczne (na miejscu) – psychologiczne, pedagogiczne, prawne – dla poszukiwania rozwiązań w indywidualnych sprawach wnoszonych przez beneficjentów.

Z NASZEJ OFERTY MOŻNA KORZYSTAĆ NA MIEJSCU LUB ONLINE.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerem telefonu 42 67 67 727 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie programu:
Program jest finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej) oraz ze środków Fundacji Praesterno.