Celem serii spotkań jest identyfikacja i przedyskutowanie specyficznych dla danego regionu problemów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz współpracy między instytucjami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania w tym obszarze. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień.

W trakcie paneli zostanie przedstawiona skala problemu używania substancji psychoaktywnych w danym regionie na tle sytuacji w kraju. Dyskusji zostanie poddana strategia i priorytety przeciwdziałania narkomanii w regionie oraz zasady i kryteria organizacji konkursów na programy profilaktyczne przez administrację samorządową. Przedstawiciele samorządu terytorialnego i reprezentanci organizacji pozarządowych będą mieli możliwość podzielenia się doświadczeniami we współpracy i wspólnego zastanowienia się nad sposobami jej ulepszenia.

Uczestnicy otrzymają najnowsze wydawnictwa Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Udział w panelach jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pracownicy instytucji samorządowych będą stanowić nie mniej niż 30% uczestników panelu.

Planowane panele:

Tczew, 9 grudnia 2020 (środa)

Przeprowadzone panele:

Lublin, 26 listopada 2019 (wtorek)

Pruszcz Gdański, 11 grudnia 2019 (środa)