pełnomocnik Zarządu Fundacji (kierownik Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej): Małgorzata Petko

adres: pl. Fabryczny 3, 43-300 Bielsko-Biała

telefon: 33 816 59 16

e-mail: bielsko-biala@praesterno.pl

WWW: bielsko-biala.praesterno.pl