Autorzy:
Zespół Fundacji Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
1 lipca 2019 r.–31 grudnia 2019 r.

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Beneficjenci:
Program jest skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego, którzy – doświadczając aktualnie kryzysu psychicznego lub jego skutków – potrzebują pomocy i wsparcia.

Cel programu:
Celem głównym jest:

  • dostarczanie pomocy psychologicznej i wsparcia dla osób w kryzysie;
  • umożliwienie emocjonalnego odreagowania stresu;
  • doskonalenie umiejętności i strategii wychodzenia z kryzysu;
  • motywowanie do wdrażania nowych konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów, aby skutecznie radzić sobie z nimi w przyszłości.

Rodzaj działań:
W ramach programu można nieodpłatnie skorzystać z:

  • porad pierwszego kontaktu,
  • interwencji kryzysowej,
  • porad specjalistycznych,
  • porad e-mailowych,
  • psychoterapii indywidualnej,
  • psychoterapii rodzinnej,

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerami 42 67 67 727 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie:
Program jest finansowany z dotacji województwa łódzkiego (Urząd Marszałkowski – Departament Polityki Zdrowotnej) oraz ze środków własnych Fundacji.