Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. Fundacja posiada również oddziały terenowe.

Adres biura: ul. Widok 22 lokal 30, 00-023 Warszawa
Adres siedziby statutowej: ul. Czerniakowska 26A/5, 00-714 Warszawa

601 311 454
biuro@praesterno.pl
webmaster@praesterno.pl

Numer konta bankowego (PKO BP): 05 1020 1097 0000 7602 0100 2005

Fundacja Praesterno jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000190130 (Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej).

NIP: 521-11-61-464
REGON: 010750199