Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. Fundacja posiada również oddziały terenowe.

Adres biura: ul. Widok 22 lokal 30, 00-023 Warszawa
Adres siedziby statutowej: ul. Czerniakowska 26A/5, 00-714 Warszawa

22 621 27 98 i 22 621 28 98; faks 22 621 21 99
biuro@praesterno.pl

Numer konta bankowego: 05 1020 1097 0000 7602 0100 2005