Autorzy koncepcji:
Jan Latkowski, Tomasz Kowalewicz

Lata i miejsce realizacji:
program był realizowany w latach 2019–2021 w Warszawie i jednostkach terenowych Fundacji Praesterno: w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Puławach, Rotmance i Wrocławiu oraz w Internecie

Realizatorzy:
Zespół pracowników i współpracowników Fundacja Praesterno

Przeprowadzony 20 grudnia 2021 r. panel internetowy „Budowanie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w mniejszych miejscowościach i na wsi – samorząd, organizacje pozarządowe, szkoły” był realizowany w partnerskiej współpracy z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie.

Beneficjenci:
Fundacja Praesterno w zakresie wsparcia instytucjonalnego; organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego

Charakterystyka działań

W latach 2019–2021 Fundacja Praesterno zrealizowała program „Profilaktyka uzależnień w rozwoju”, finansowany ze środków dotacji przyznanej przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Celem konkursu, dzięki któremu Fundacja Praesterno uzyskała dotację, było wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego).

Dotacja Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego umożliwiła Fundacji Praesterno:

 • budowę stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania Fundacji dzięki przeprowadzeniu audytu prawnego i księgowego, modyfikację stron internetowych Fundacji oraz wzmocnienie bazy materialnej Fundacji (remonty i doposażenie lokali)
 • objęcie szkoleniami zawodowymi 21 współpracowników Fundacji: 14 osób ukończyło organizowane przez Fundację wewnętrzne szkolenie Studiu Profilaktyki Uzależnień 7 osób rozpoczęło i kontynuuje zewnętrzne szkolenie Szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora terapii
 • wsparcie innych organizacji pozarządowych dzięki bezpłatnemu udostępnieniu w Internecie części dorobku intelektualnego Fundacji oraz organizacji sześciu paneli intensyfikujących współpracę organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień z samorządem terytorialnym, w których uczestniczyło 212 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i świata nauki
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zadań są zawarte w sprawozdaniu z realizacji zadania nr 12033-4/K/2021-1.

Wybrane rezultaty zadania prezentowane w Internecie

Studium Profilaktyki Uzależnień

Ewaluacja programu Studium Profilaktyki Uzależnień (PDF).

Panele

Panel regionalny Współpraca samorządu (JST) z organizacjami pozarządowymi (NGO) w profilaktyce uzależnień odbył się 26 listopada 2019 r. w Lublinie.
Panel regionalny Współpraca samorządu (JST) z organizacjami pozarządowymi (NGO) w profilaktyce uzależnień odbył się 11 grudnia 2019 r. w Pruszczu Gdańskim.
Panel internetowy Współpraca samorządu (JST) z organizacjami pozarządowymi (NGO) w profilaktyce uzależnień dla jednostek i organizacji z powiatu tczewskiego; odbył się 9 grudnia 2020 r. na platformie Zoom.
Panel internetowy Profilaktyka uzależnień we współczesnej szkole odbył się 17 grudnia 2021 r.
Panel internetowy Budowanie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w mniejszych miejscowościach i na wsi – samorząd, organizacje pozarządowe, szkoły organizowany we współpracy z Federacją Inicjatyw Oświatowych odbył się 20 grudnia 2021 r.
Panel internetowy Profilaktyka uzależnień we współczesnej szkole odbył się 21 grudnia 2021 r. (w znacznej mierze – wobec bardzo dużego zainteresowania uczestników – powtórzenie panelu z 17 grudnia 2021 r.

Materiały udostępnione uczestnikom paneli (pliki PDF)

 1. Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019
 2. Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień
 3. Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Podręcznik dla samorządów
 4. Praca profilaktyczna z młodzieżą zagrożoną narkomanią
 5. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych
 6. Uzależnienia behawioralne
 7. E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia
 8. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 85 (1/2019)
 9. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 86 (2/2019)
 10. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 87 (3/2019)
 11. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 88 (4/2019)
 12. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 89 (1/2020)
 13. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 90 (2/2020)
 14. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 91 (3/2020)
 15. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 92 (4/2020)

Dodatkowe materiały udostępnione uczestnikom paneli internetowych w 2021 r.:

Wyniki audytu prawnego Fundacji Praesterno

Zobacz wyniki audytu prawnego (hasło dostępu: niw).

Informacje dodatkowe

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Tytuł prawny przysługujący Fundacji Praesterno:
przeniesienie majątkowych prac autorskich

Finansowanie:
Zadanie publiczne było finansowane z dotacji przyznanej przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich i ze środków własnych Fundacji Praesterno.

Narodowy Instytut Wolności - logo
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - logo