Porzednia nazwa programu brzmiała: „Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych” (PWUPAE)

Osoba kontaktową programu jest p. Tomasz Kowalewicz (601 311 454)

Realizatorzy:
konsorcjum IMPACT w składzie: Fundacja Praesterno, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (d. Fundacja Dzieci Niczyje), Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski

Autorzy:
zespół pracowników i współpracowników Fundacji Praesterno, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), Instytutu Medycyny Pracy, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego w składzie (kolejność alfabetyczna): dr Julia Barlińska, dr Krzysztof Gołofit, Tomasz Kowalewicz, Jan Latkowski, Iwona Leszczyńska, dr Piotr Plichta, prof. Jacek Pyżalski, dr Magdalena Szeżyńska, prof. Hanna Szuster-Kowalewicz, Łukasz Wojtasik, Szymon Wójcik

Beneficjenci:
młodzież w wieku 13–16 lat

Lata i miejsce realizacji:
program trwa od 1.06.2015 r.; przewidywane zakończenie: 31.08.2018 r.

Charakterystyka działań

Cel programu

Celem projektu jest stworzenie i pilotażowe wdrożenie skutecznego, innowacyjnego i zintegrowanego programu profilaktyki agresji elektronicznej (cyberprzemocy) w szkołach, do których uczęszcza młodzież w wieku 13–16 lat. Program będzie efektem synergicznej współpracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, zdrowia publicznego i nauk technicznych oraz organizacji pozarządowych doświadczonych we wdrażaniu programów profilaktycznych o szerokim zasięgu. Program jest adresowany do młodzieży w wieku 13–16 lat (odbiorcy) i nauczycieli (realizatorzy). Program będzie integrował:

 1. Podejścia edukacyjno-profilaktyczne:
  1. profilaktyka pozytywna rozumiana jako zwiększanie konstruktywnych i twórczych propozycji aktywności w Sieci – będąca alternatywą dla niepożądanych, agresywnych zachowań
  2. trening kompetencji społecznych stanowiących naturalny bufor ryzykownych zachowań w Sieci
  3. oddziaływania podnoszące świadomość, wiedzę i praktyczne umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa informacji, zachowania prywatności oraz odpowiedzialności i rozliczalności działań w Sieci – w kontekście ogólnym (ochrony swojego komputera i urządzeń mobilnych), jak również ochrony siebie przed cyberprzemocą
 2. Elementy metodyki opierają się na:
  1. pracy ze wszystkimi grupami zaangażowanymi w agresję elektroniczną – ofiarami, sprawcami oraz świadkami, a także nauczycielami uczniów uwikłanych w problem
  2. tradycyjnej pracy warsztatowej
  3. e-edukacji – dającej możliwość zwiększania wiedzy i realnych kompetencji na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, czyli naturalnym dla tego tematu środowisku
 3. Zasady kontroli jakości produktu i efektywnego wdrożenia:
  1. wieloaspektowe badania podłużne weryfikujące efektywności oddziaływań
  2. zapewnienie skutecznych kanałów dystrybucji innowacyjnego produktu w postaci programu profilaktyki agresji elektronicznej dla szkół,
   do których uczęszcza młodzież w wieku 13–16 lat (wraz z podręcznikiem metodycznym)

Obok komponentu dla młodzieży w skład programu wchodzi także program szkoleniowy dla nauczycieli (docelowo w wersji e-learningowej).

Dysponenci praw autorskich:
Fundacja Praesterno, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), Instytut Medycyny Pracy, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski

Finansowanie:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, środki własne Fundacji Praesterno i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

Informacje o konsorcjum IMPACT i realizowanym programie

1. Umowa konsorcjum PWUPAE z dnia 19.03.2015 r. (plik PDF, 10 MB)
2. Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 11.05.2015 r. (plik PDF, 17 MB)

Materiały do pobrania

Program szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego IMPACT (8–9 II 2018 r.)
– aktualizacja 30.01.2018 r.

Program szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego IMPACT (16–17 XI 2017 r.)

Podręcznik dla realizatorów programu PWUPAE (wersja 03.2019 r.; plik PDF, 10,5 MB)