Autorzy i realizatorzy:
Zespół Fundacji Praesterno, ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
1 sierpnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Miejsce realizacji:
Siedziba łódzkiego ośrodka Fundacji przy ul. Nawrot 46 w Łodzi

Beneficjenci:

Program jest skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych lub dotkniętych przemocą, a w szczególności do tych osób, które w wyniku zaznanej przemocy poniosły krzywdę – fizyczną, emocjonalną lub moralną (do ofiar i świadków). W programie będą mogli również wziąć udział sprawcy przemocy, którym dedykujemy zajęcia korekcyjno-edukacyjne. Niektóre działania w niniejszej ofercie są skierowane tylko do osób powyżej 18. roku życia (psychoterapia indywidualna i zajęcia dla sprawców), ale z wszystkich pozostałych działań mogą skorzystać wszyscy, również osoby niepełnoletnie (w towarzystwie lub za zgodą opiekunów prawnych).

Rodzaj działań:
W ramach programu można nieodpłatnie skorzystać z:

  • telefonu zaufania;
  • interwencji kryzysowej;
  • porad specjalistów (na miejscu): psychologa, lekarza, prawnika, pedagoga i pracownika socjalnego;
  • porad mailowych;
  • psychoedukacji;
  • psychoterapii indywidualnej;
  • psychoterapii rodzinnej;
  • indywidualnych zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Z NASZEJ OFERTY MOŻNA KORZYSTAĆ NA MIEJSCU LUB ONLINE.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerem telefonu 42 676 77 27 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie programu:
Program jest finansowany ze środków dotacji województwa łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej) oraz ze środków Fundacji Praesterno.