Informacja o projekcie

Autorzy:
Tomasz Kowalewicz, Mieczysław Wojciechowski

Lata i miejsce realizacji:
Program powstał w 2005 r. i był realizowany w ośrodkach terenowych Fundacji. Program jest obecnie modyfikowany.

Beneficjenci:
młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zagrożona wykluczeniem społecznym; pedagodzy, nauczyciele

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

Stworzenie programu i materiałów do zajęć z wykorzystaniem metod procesu oraz warsztatowej

Cel programu:

Dostarczenie uczestnikom umiejętności pomocnych w radzeniu sobie z trudnościami i chroniących przed wejściem w proces marginalizacji

Opis działań:

Program składa się z 12 trzygodzinnych bloków warsztatowo-treningowych, nastawionych na rozwój kompetencji intra- i interpersonalnych (samoocena, asertywność, tworzenie relacji, rozwiązywanie konfliktów), wykształcenie umiejętności funkcjonowania zadaniowego (planowanie, osiąganie celów) oraz rozwinięcie wartości pomocnych w funkcjonowaniu społecznym i właściwej ocenie swojej osoby.

W ramach pilotażu programu opracowano:

  • podręcznik dla trenerów/superwizorów programu, omawiający założenia teoretyczne
  • scenariusze zajęć, zawierające zadania i materiały dla uczestników

Informacje dodatkowe

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Tytuł prawny przysługujący Fundacji Praesterno:
majątkowe prawa autorskie

Finansowanie:
Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”