W skład Zarządu Fundacji Praesterno wchodzą:

  1. Tomasz Antoni Kowalewicz (fundator)
  2. Jan Latkowski

W skład komisji rewizyjnej Fundacji wchodzą:

  1. Józefa Elżbieta Siesicka
  2. Włodzimierz Kastelaniec
  3. Mieczysław Konstanty Wojciechowski

Kontakt z zarządem i komisją rewizyjną: biuro@praesterno.pl.