Klub Aktywizacji Mieszkańców w wieku 18—30 lat z gminy wiejskiej Pruszcz Gdański

Klub Aktywizacji Mieszkańców Liderem projektu był Ośrodek Fundacji Praesterno w Rotmance; partnerem projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie. Okres realizacji projektu: od 01.08.2013 do 31.12.2014 r.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa 20 kobiet oraz 10 mężczyzn nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański, poprzez zmotywowanie ich do zmiany życiowej, zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz kursy zawodowe. W projekcie przewidziano m.in. zajęcia z doradztwa zawodowego, coaching, asystenturę w środowisku uczestnika i spotkania integracyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego