Autorzy i realizatorzy:
Zespół Fundacji Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
1 lipca 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

Miejsce realizacji:
Siedziba łódzkiego ośrodka Fundacji przy ul. Zachodniej 99 w Łodzi

Beneficjenci:
Program jest skierowany do rodzin z województwa łódzkiego, przeżywających trudności
i kryzysowe sytuacje rodzinne (np. będących w konflikcie, przeżywających stratę, rodziców mających trudności wychowawcze, małżonków zagrożonych rozwodem, itp.). W ramach programu rodziny uzyskają wsparcie i pomoc psychologiczną, które pozwolą im poradzić sobie z trudnościami, zażegnać kryzys, wyjść z niego bez strat, odpędzić widmo rozpadu rodziny, a także lepiej poznać i zrozumieć przyczyny kryzysu, aby znaleźć konstruktywne sposoby rozwiązywania problemów i skuteczniej radzić sobie z nimi w przyszłości.
Nasze działania są skierowane nie tylko do rodzin w kryzysie lub jego przededniu, ale również do pojedynczych osób, które chciałyby rozwijać umiejętności budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji rodzinnych, które zaprocentują w przyszłości i zapobiegną ewentualnym problemom.

Rodzaj działań:
W ramach programu można nieodpłatnie skorzystać z następujących działań:

  • Porady pierwszego kontaktu – służące rozpoznaniu problemu i zaproponowaniu optymalnej formy pomocy;
  • Interwencja kryzysowa – dla rodzin w kryzysie, potrzebujących natychmiastowej pomocy;
  • Telefon zaufania – umożliwiający sięgnięcie po pomoc anonimowo i bez konieczności osobistego stawiennictwa;
  • Poradnictwo specjalistyczne (w tym: psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne i zawodowe) – zapobiegające rozpadowi rodziny porady dla członków rodzin przeżywających trudności, prowadzące do kryzysów;
  • Psychoterapia rodzinna – dla uleczenia niezdrowych relacji i poprawy więzi rodzinnych;
  • Psychoterapia indywidualna – służąca rozwiązywaniu problemów emocjonalnych jednostki na rzecz lepszego wypełniania ról w rodzinie (np. roli rodzica, dziecka lub partnera).

Z NASZEJ OFERTY MOŻNA KORZYSTAĆ NA MIEJSCU LUB ONLINE.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerem telefonu 42 676 77 27 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie programu:
Program jest finansowany ze środków dotacji Województwa Łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej) oraz ze środków Fundacji Praesterno.