pełnomocnik Zarządu Fundacji: Jan Latkowski

adres: ul. Widok 22 lok. 30, 00-023 Warszawa

telefon: 501 278 882

e-mail: jan.latkowski@praesterno.pl