Autorzy i realizatorzy:
Zespół Fundacji Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
1 lipca 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

Miejsce realizacji:
Siedziba łódzkiego ośrodka Fundacji przy ul. Zachodniej 99 w Łodzi

Beneficjenci:
Program jest adresowany do mieszkających w województwie łódzkim osób uzależnionych od narkotyków lub zagrożonych narkomanią oraz członków rodzin tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wśród adresatów zadania znajdą się zarówno takie osoby, które nie sięgały jeszcze po środki psychoaktywne (działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej), jak i takie, które mają już doświadczenia z narkotykami (profilaktyka selektywna) oraz takie, które należą do grupy wysokiego ryzyka uzależnieniem (profilaktyka wskazująca). Wobec osób uzależnionych nasza pomoc będzie polegała na psychoterapii uzależnienia i na leczeniu problemów współistniejących oraz zapobieganiu nawrotom objawów uzależnienia.

Rodzaj działań:
W ramach programu można nieodpłatnie skorzystać z pomocy realizowanej przez:

  • Telefoniczny dyżur konsultacyjno-informacyjny dla młodzieży i rodziców – umożliwiający szybkie uzyskanie informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy lub doraźnych sposobów zaradczych w zaistniałym problemie, związanym z narkotykami;
  • Interwencja kryzysowa – dla osób i rodzin w sytuacjach kryzysowych, wymagających natychmiastowej pomocy;
  • Mailowe poradnictwo specjalistyczne – umożliwiające znalezienie właściwych rozwiązań konkretnych problemów, zgłaszanych przez beneficjentów, anonimowo i bez konieczności osobistego stawiennictwa;
  • Zajęcia edukacyjno-informacyjne – rodzaj psychoedukacji indywidualnej dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz członków ich rodzin;
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – służące wzmocnieniu wewnętrznemu, doraźnemu zwentylowaniu emocji itp.;
  • Coaching – służący wspieraniu beneficjenta w wykorzystaniu swojego potencjału na drodze do osiągnięcia pożądanej zmiany i satysfakcji w życiu osobistym i społecznym;
  • Indywidualna psychoterapia uzależnień – służąca leczeniu z uzależnienia od narkotyków w przypadkach, kiedy do niego już doszło;
  • Psychoterapia rodzinna – dla poprawy więzi rodzinnych oraz uleczenia niezdrowych relacji i specyficznych problemów, wynikających z narkomanii w rodzinie.

Z NASZEJ OFERTY MOŻNA KORZYSTAĆ NA MIEJSCU LUB ONLINE.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerem telefonu 42 676 77 27 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie programu:
Program jest finansowany ze środków dotacji Województwa Łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej) oraz ze środków Fundacji Praesterno.