Sprawozdania z lat 2015–2018 są dostępne także na witrynie Narodowego Instytutu Wolności

Dokumenty są dostępne do pobrania w postaci plików PDF:

2018

wprowadzenie do sprawozdania finansowego (32 kB) • bilans (334 kB) • rachunek zysków i strat (331 kB) • dodatkowe informacje i objaśnienia (32 kB) • sprawozdanie merytoryczne (806 kB)

2017

wprowadzenie do sprawozdania finansowego (283 kB) • bilans (332 kB) • rachunek zysków i strat (329 kB) • dodatkowe informacje i objaśnienia (279 kB) • sprawozdanie merytoryczne (832 kB)

2016

wprowadzenie do sprawozdania finansowego (196 kB) • bilans (224 kB) • rachunek zysków i strat (208 kB) • dodatkowe informacje i objaśnienia (202 kB) • sprawozdanie merytoryczne (502 kB)

2015

sprawozdanie merytoryczne (4,57 MB) • sprawozdanie finansowe (3,83 MB)

2014

sprawozdanie merytoryczne (3,22 MB) • sprawozdanie finansowe (189 kB) • bilans (314 kB) • rachunek zysków i strat (303 kB) • załącznik do bilansu (871 kB) • informacje dodatkowe (1,34 MB) • sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, sporządzone dla Fundacji im. Stefana Batorego z 26 maja 2015 r. (465 kB)

2013

sprawozdanie merytoryczne (747 kB) • sprawozdanie finansowe (191 kB) • bilans (318 kB) • rachunek zysków i strat (303 kB) • załącznik do bilansu (925 kB) • informacje dodatkowe (1,46 MB)

2012

sprawozdanie merytoryczne (963 kB) • sprawozdanie finansowe (1,8 MB)

2011

sprawozdanie merytoryczne (1 MB) • sprawozdanie finansowe (584 kB) • bilans (588 kB) • załącznik do bilansu (1,76 MB) • rachunek zysków i strat (882 kB) • informacje dodatkowe (4,69 MB)

2010

sprawozdanie merytoryczne (884 kB) • sprawozdanie finansowe (4,75 MB)