Sprawozdania z lat 2015–2022 są dostępne na witrynie Narodowego Instytutu Wolności

Dokumenty są dostępne do pobrania w postaci plików PDF:

2014

sprawozdanie merytoryczne (3,22 MB) • sprawozdanie finansowe (189 kB) • bilans (314 kB) • rachunek zysków i strat (303 kB) • załącznik do bilansu (871 kB) • informacje dodatkowe (1,34 MB) • sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, sporządzone dla Fundacji im. Stefana Batorego z 26 maja 2015 r. (465 kB)

2013

sprawozdanie merytoryczne (747 kB) • sprawozdanie finansowe (191 kB) • bilans (318 kB) • rachunek zysków i strat (303 kB) • załącznik do bilansu (925 kB) • informacje dodatkowe (1,46 MB)

2012

sprawozdanie merytoryczne (963 kB) • sprawozdanie finansowe (1,8 MB)

2011

sprawozdanie merytoryczne (1 MB) • sprawozdanie finansowe (584 kB) • bilans (588 kB) • załącznik do bilansu (1,76 MB) • rachunek zysków i strat (882 kB) • informacje dodatkowe (4,69 MB)

2010

sprawozdanie merytoryczne (884 kB) • sprawozdanie finansowe (4,75 MB)