Autorzy:
Zespół Fundacji Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
30 maja 2019 r.–31 grudnia 2019 r.

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Beneficjenci:
Program jest skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych lub dotkniętych przemocą, a w szczególności do tych osób, które w wyniku zaznanej przemocy poniosły krzywdę – fizyczną, emocjonalną lub moralną (do ofiar i świadków). W programie będą mogli również wziąć udział sprawcy przemocy, którym dedykujemy zajęcia korekcyjno-edukacyjne.

Cel programu:
Podstawowymi celami programu są:

 • udostępnienie wiedzy, a przez to podnoszenie poziomu świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy, poprzez działania takie jak np. prowadzenie psychoedukacji indywidualnej czy porad specjalistycznych,
 • zapewnienie pomocy osobom krzywdzonym w wyniku przemocy poprzez udzielanie rzetelnych informacji, specjalistycznych porad (prawnych, socjalnych, medycznych, pedagogicznych, psychologicznych) dotyczących m.in. możliwości prawnych związanych z ukaraniem sprawcy, odszkodowaniem; ochroną dzieci przed przemocą; konsekwencji zdrowotnych wynikających z doświadczonej przemocy; możliwości poszukiwania wsparcia, terapii itp.,
 • pomoc w powstrzymaniu przemocy i niwelowaniu jej skutków poprzez prowadzenie interwencji kryzysowej, psychoedukacji oraz psychoterapii indywidualnej i rodzinnej (w tym partnerskiej) i zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców.

Rodzaj działań:
W ramach programu można nieodpłatnie skorzystać z:

 • telefonu zaufania;
 • interwencji kryzysowej;
 • porad pierwszego kontaktu;
 • porad specjalistów (na miejscu): psychologa, lekarza, prawnika, pedagoga i pracownika socjalnego;
 • porad e-mailowych;
 • psychoedukacji;
 • psychoterapii indywidualnej;
 • psychoterapii rodzinnej;
 • indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerami 42 67 67 727 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie
Program jest finansowany ze środków dotacji województwa łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej) oraz ze środków Fundacji Praesterno.