pełnomocnik Zarządu Fundacji (kierownik Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej): Beata Szymczak

adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

telefon: 603 772 230 (w godz. 15.00–20.00)

e-mail: pulawy@praesterno.pl

WWW: pulawy.praesterno.pl