Autorzy:
Tomasz Kowalewicz, Urszula Stajak

Lata i miejsce realizacji:
program był realizowany w Lublinie w latach 2012–2013

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno, oddział w Lublinie

Beneficjenci:
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego

Charakterystyka działań

Rodzaj działań

Program edukacyjny z zakresu zdrowia psychicznego.

Cel programu:

  • kształtowanie – w grupie uczestników – zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
  • podniesienie – w grupie uczestników – świadomości na temat wczesnej diagnozy zaburzeń emocjonalnych i możliwości zapobiegania im oraz wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów poprzez zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń psychoemocjonalnych,
  • wczesna diagnoza poziomu zagrożenia uczestników programu depresją lub innymi objawami nieprawidłowego funkcjonowania psychoemocjonalnego,
  • umożliwienie konsultacji specjalistycznych osobom, u których zdiagnozowano podwyższony poziom zagrożenia.

Opis działań:

Program składał się z dwóch bloków: diagnostycznego (3 godziny) i psychoedukacyjnego (5 godzin); formą zajęć były wykłady oraz warsztat. Wytypowanym uczestnikom programu oferowano indywidualne konsultacje ze specjalistami.

Informacje dodatkowe

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Finansowanie:
Samorząd Województwa Lubelskiego, Fundacja Praesterno