autorzy:

lata i miejsce realizacji:
program zrealizowany w 2008 r. w szkołach i w ośrodku Fundacji w 35 szkołach w 7 miastach – Bielsku Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu – wskazanych przez właściwe kuratoria oświaty
realizatorzy:
Fundacja Praesterno
beneficjenci:
uczniowie 245 klas wskazanych szkół, studenci, nauczyciele

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ

rodzaj działań:
zajęcia profilaktyczne w klasach, warsztaty dla liderów rówieśniczych oraz dla studentów, powołanie Szkolnych Zespołów Mediacji i Interwencji, działania superwizyjne

cel programu:
wsparcie szkół w samodzielnym radzeniu sobie z problemem przemocy i innymi zjawiskami patogennymi w szkołach
opis działań:
Na program złożyły się 4 etapy działań:

  • Etap I – 4-godzinne warsztaty edukacyjne dla klas szkolnych, na których przybliżano wiedzę nt. przemocy oraz uczono technik rozwiązaywania konfliktów
  • Etap II – szkolenie kandydatów do Szkolnych Zespołów Mediacji i Interwencji, które objęło liderów młodzieżowych, kadry nauczycielskie oraz studentów, mających w przyszłości pełnić funkcje zewnętrznych mediatorów
  • Etap III – powołanie Szkolnych Zespołów Mediacji i Interwencji, w których skład weszło po dwóch nauczycieli i mediatorów zewnętrznych oraz 4 uczniów każdej ze szkół
  • Etap IV – superwizja działania Szkolnych Zespołów Mediacji i Interwencji – o 2 sesje dla każdego zespołu

Równolegle prowadzono blok psychokorekcyjny dla uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym

STRONA PROGRAMU:

Na stronie szczegółowo opisano prowadzone działania oraz wyniki ewaluacji programu; dostępne są także materiały do pobrania, w tym scenariusze zajęć, „zeszyty ucznia”, materiały promocyjne.
praesterno.pl/fio2008/

INFORMACJE DODATKOWE:

dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno udostępnia materiały na zasadzie open source
tytuł prawny przysługujący Fundacji Praesterno:
licencja na czas nieoznaczony…