Autorzy:
Zespół Fundacji Praesterno

Lata i miejsce realizacji:
Program zrealizowany w 2008 r. w szkołach i w ośrodku Fundacji w 35 szkołach w 7 miastach – Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu – wskazanych przez właściwe kuratoria oświaty.

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno

Beneficjenci:
Uczniowie 245 klas wskazanych szkół; studenci, nauczyciele.

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

Zajęcia profilaktyczne w klasach, warsztaty dla liderów rówieśniczych oraz dla studentów, powołanie Szkolnych Zespołów Mediacji i Interwencji, działania superwizyjne.

Cel programu:

Wsparcie szkół w samodzielnym radzeniu sobie z problemem przemocy i innymi zjawiskami patogennymi w szkołach.

Opis działań:

Na program złożyły się 4 etapy działań:

  • Etap I – 4-godzinne warsztaty edukacyjne dla klas szkolnych, na których przybliżano wiedzę nt. przemocy oraz uczono technik rozwiązaywania konfliktów
  • Etap II – szkolenie kandydatów do Szkolnych Zespołów Mediacji i Interwencji, które objęło liderów młodzieżowych, kadry nauczycielskie oraz studentów, mających w przyszłości pełnić funkcje zewnętrznych mediatorów
  • Etap III – powołanie Szkolnych Zespołów Mediacji i Interwencji, w których skład weszło po dwóch nauczycieli i mediatorów zewnętrznych oraz 4 uczniów każdej ze szkół
  • Etap IV – superwizja działania Szkolnych Zespołów Mediacji i Interwencji – o 2 sesje dla każdego zespołu

Równolegle prowadzono blok psychokorekcyjny dla uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym

Informacje dodatkowe:

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno udostępnia materiały na zasadzie open source.

Tytuł prawny przysługujący Fundacji Praesterno:
licencja na czas nieoznaczony