Autorzy i realizatorzy:
Zespół Fundacji Praesterno, Ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
1 sierpnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Miejsce realizacji:
Siedziba łódzkiego ośrodka Fundacji: przy ul. Nawrot 46 w Łodzi

Beneficjenci:
Program skierowany jest do rodzin z województwa łódzkiego: przeżywających trudności i kryzysowe sytuacje rodzinne (np. będących w konflikcie, przeżywających stratę, mających trudności wychowawcze, małżonków zagrożonych rozwodem, itp.), potrzebujących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie z nimi.

Projekt umożliwi też wsparcie i pomoc psychologiczną rodzinie i jej członkom, aby mogli poradzić sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych, zażegnać kryzys, wyjść z niego bez strat, odpędzić widmo rozpadu rodziny, a także lepiej poznać i zrozumieć przyczyny kryzysu i znaleźć konstruktywne sposoby rozwiązywania problemów, aby skutecznie radzić sobie z nimi w przyszłości.

Rodzaj działań:

W ramach programu można nieodpłatnie skorzystać z następujących działań:

  • Porady pierwszego kontaktu – służące rozpoznaniu problemu i zaproponowaniu optymalnej formy pomocy;
  • Interwencja kryzysowa – dla rodzin w kryzysie, potrzebujących natychmiastowej pomocy;
  • Telefon zaufania – umożliwiający sięgnięcie po pomoc anonimowo i bez konieczności osobistego stawiennictwa;
  • Porady specjalistyczne (w tym: psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, medyczne, prawne, socjalne i zawodowe) – zapobiegające rozpadowi rodziny porady dla par, małżeństw i rodzin przeżywających trudności, prowadzące do kryzysów;
  • Psychoterapia rodzinna – dla uleczenia niezdrowych relacji i poprawy więzi rodzinnych;
  • Psychoterapia indywidualna – służąca rozwiązywaniu problemów emocjonalnych jednostki na rzecz lepszego wypełniania ról w rodzinie (np. roli rodzica, dziecka lub partnera).

Z NASZEJ OFERTY MOŻNA KORZYSTAĆ NA MIEJSCU LUB ONLINE.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerem telefonu 42 676 77 27 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie programu:
Program jest finansowany ze środków dotacji województwa łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej) oraz ze środków Fundacji Praesterno.