pełnomocnik Zarządu Fundacji (kierownik Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej): Urszula Stajak

adres: ul. Głęboka 8A, 20-400 Lublin

telefon: 601 199 711, 663 742 779

e-mail: lublin@praesterno.pl

WWW: lublin.praesterno.pl