pełnomocnik Zarządu Fundacji (kierownik Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej): Mateusz Kolaszkiewicz

adres: ul. Kościuszki 80A, 50-441 Wrocław

telefon: 666 935 351

e-mail: wroclaw@praesterno.pl