pełnomocnik Zarządu Fundacji (kierownik Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej): Marek Bawolski

adres: ul. Kościuszki 80A, 50-441 Wrocław

telefon: 71 372 31 48, 602 427 089

e-mail: wroclaw@praesterno.pl