pełnomocnik Zarządu Fundacji (kierownik Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej): Aleksandra Janiszewska

adres: ul. Bolesława Chrobrego 26/1, 85-097 Bydgoszcz

telefon: 731 046 427 (w godz. 15.00–20.00)

e-mail: bydgoszcz@praesterno.pl