Panel odbył się 9.12 na platformie Zoom. Wygłoszone referaty:

1) dr Marcin Szulc, Uniwersytet Gdański: „Konsekwencje zdrowotne używania nowych narkotyków w świetle badań. Jaka profilaktyka w szkole?”

2) dr hab. Tomasz Michalski, Uniwersytet Gdański: „Sytuacja w województwie pomorskim w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna”

3) Zygmunt Medowski, Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko: „Jaka profilaktyka – programy profilaktyczne o udowodnionej skuteczności”

4) Iwona Kordys, Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej Przemiana: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi”

5) dr Wiesław Poleszak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ORE w Warszawie: „Skuteczne i nieskuteczne działania w profilaktyce stosowania substancji psychoaktywnych”

6) Artur Malczewski, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: „Epidemiologia i inne dane dotyczące problemu narkotyków: województwo pomorskie na tle Polski”