Panel regionalny „Współpraca samorządu (JST) z organizacjami pozarządowymi (NGO) w profilaktyce uzależnień”, zorganizowany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030, odbył się 26 listopada 2019 r. w Lublinie.

Prelekcje wygłoszone podczas panelu:

1. Sytuacja w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Epidemiologia: woj. lubelskie na tle Polski
Prelegent: Artur Malczewski, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

2. Skuteczne i nieskuteczne działania w profilaktyce stosowania substancji psychoaktywnych
Prelegent: dr Wiesław Poleszak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

3. Rola samorządu w przeciwdziałaniu uzależnieniom
Prelegent: Artur Malczewski, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

4. Program certyfikowanego szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień (propozycja)
Prelegent: dr Joanna Chwaszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

5. Działania Miasta Lublin w zakresie profilaktyki uzależnień
Prelegenci: przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin

6. Działania Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie profilaktyki uzależnień
Prelegent: dr Justyna Syroka, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

7. Zadania policji w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii
Prelegent: przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

8. Program zdrowotny „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16–17 lat”, realizowany w latach 2013–2014
Prelegent: Urszula Stajak, pełnomocnik Fundacji Praesterno w Lublinie

Narodowy Instytut Wolności - logo
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - logo