Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2022 r. (piątek) w godzinach od 9:30 do 15:00 w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

Konferencja ma na celu prezentację nowych programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Zostaną na niej przedstawione – w kontekście systemu rekomendowanych programów promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień – dwa programy, jeszcze nie wchodzące w skład programów rekomendowanych. Pierwszy to program uniwersalnej profilaktyki uzależnień KOMPAS 2.0 oraz informacje z pilotażu programu w Gruzji, Ukrainie i Polsce. Drugi to program przeciwdziałania przemocy w szkołach z wykorzystaniem tzw. nowych technologii (tzw. cyberbulling lub cyberagresja) – program profilaktyczny IMPACT. Uczestnicy konferencji zapoznają się także z prawnymi i etycznymi aspektami wdrażania programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Zostaną im przedstawione możliwości uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych oraz reprezentantów organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki uzależnień do prowadzenia tych programów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czytaj więcej o programie KOMPAS 2.0

ulotka informacyjnatematy zajęćpomoce dydaktyczneraporty ewaluacyjne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania uzależnieniom (Dz.U. z 2018 r. poz. 214) nakazuje w działalności profilaktycznej zwrócenie szczególnej uwagi na realizowanie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Planując działania profilaktyczne w szkole, należy oprzeć się na skutecznych strategiach i programach profilaktyki, których efektywność została potwierdzona badaniami ewaluacyjnymi. Takie programy są dostępne w bazie programów rekomendowanych, znajdującej się w serwisie www.programyrekomendowane.pl. Serwis ten zostanie przedstawiony na konferencji w kontekście wybranych europejskich i amerykańskich systemów rekomendacji programów profilaktyki uzależnień.

Program konferencji

Czas Prowadzący, temat wystąpienia
08:30-9:30 Rejestracja
09:30-9:45 Wprowadzenie – słowa powitalne:
Robert Frączek, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Tomasz Kowalewicz, Fundacja Praesterno, moderator
9:45-10:15 Katarzyna Okulicz-Kozaryn, adiunkt w Instytucie Matki i Dziecka, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży:
Systemy rekomendacji programów profilaktyki uzależnień
10:15-10:45 Anna Borkowska, Państwowy Instytut Badawczy NASK:
Charakterystyka programu profilaktyki uzależnień KOMPAS 2.0
10:45-11:15 Anna Szuster, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski:
Przeciwdziałanie przemocy w szkołach – program profilaktyczny IMPACT
11:15-11:35 przerwa kawowa
11:35-12:05 Program KOMPAS 2.0. Doświadczenia gruzińskie
Eka Kawtiaszwili, Centrum Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Uzależnień w Tbilisi:
Szkolenie realizatorów
Ketevan Samuszia, Gimnazjum Klasyczne w Tbilisi:
Prowadzenie programu KOMPAS 2.0 w klasach szkolnych
12:05-12:35 Program KOMPAS 2.0. Doświadczenia ukraińskie
Łarysa Kłymanśka, Hałyna Herasym, Katedra Socjologii i Pracy Socjalnej, Uniwersytet Politechnika Lwowska
Oksana Jaworska, szkoła nr 13, Lwów; Natalia Żuk, szkoła w Rychtyczy
12:35-13:05 Program KOMPAS 2.0. Doświadczenia polskie
Katarzyna Semko-Wojciechowska, szkoła podstawowa nr 8 im. 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie
Michał Mrugowski, Zespół Szkół w Łabiszynie
13:05-13:15 przerwa kawowa
13:15-13:45 Tomasz Kowalewicz, Fundacja Praesterno:
Ewaluacja programu KOMPAS 2.0
13:45-14:00 Jan Latkowski, Fundacja Praesterno:
Prawne i etyczne aspekty wdrażania uniwersalnych programów profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych
13:40-14:20 Podsumowanie
14:20-15:00 Lunch

Wystąpienia zagranicznych prezenterek będą tłumaczone na język polski.

Planujemy udział 55 osób. Zapisy – z wykorzystaniem formularza internetowego – są prowadzone do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach umowy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.