Autorzy:
zespół Fundacji Praesterno

Lata i miejsce realizacji:
pilotaż programu rozpoczęto w 2016 r.

Realizatorzy:
ośrodki Fundacji Praesterno w Bydgoszczy i Krakowie

Beneficjenci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15–17 lat

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

profilaktyka uniwersalna

Cel programu:

Ochrona młodzieży przed zagrożeniami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu, a także przeprowadzenie ewaluacji formatywnej i sumatywnej tego programu.

Opis działań:

W ramach pilotażu programu profilaktyki uniwersalnej „Stawiam na siebie” są planowane:

  • przeprowadzenie programu w 8 klasach (4 klasy gimnazjalne, 4 klasy w szkołach ponadgimnazjalnych)
  • przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych w 4 grupach rodziców i nauczycieli,
  • ewaluacja programu,
  • opracowanie finalnej wersji programu profilaktycznego, zmodyfikowanego zgodnie z wynikami ewaluacji, opracowanie całościowej koncepcji wdrożenia programu.

Informacje dodatkowe

Finansowanie:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Praesterno