Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Wybrane projekty bieżące:

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej Serwis Informacyjny NARKOMANIA Akademia Dorosłości Warszawski Informator o Pomocy Klub Aktywizacji Mieszkańców

Główne cele Fundacji Praesterno to:

ProfNET

Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego — Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000190130. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

Fundacja ma swoje oddziały terenowe w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Puławach i Wrocławiu.

Fundacja prowadzi kilka projektów internetowych oraz redaguje kwartalnik „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”.

Od 1 czerwca 2007 r. Fundacja prowadzi niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Wybrane zakończone projekty, realizowane przez Fundację Praesterno: