Poradnia narkotykowa on-line

Bezpłatne porady ekspertów przez e-mail i czat

www.narkomania.org.pl

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA

Kwartalnik poruszający problematykę profilaktyki i leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych

siu.praesterno.pl

Publikacje elektroniczne

Opracowania nt. profilaktyki i terapii uzależnień, do bezpłatnego pobrania

publikacje.praesterno.pl

Baza Placówek Pomocowych

Baza placówek udzielających pomocy osobom uzależnionym (uzależnienia chemiczne lub behawioralne) i ich bliskim

uzaleznienia.org.pl

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Program seminaryjno-warsztatowy, realizo­wany wspólnie z Wydziałem Psychologii UW

uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl

KOMPAS 2.0 • კომპასი 2.0 • КОМПАС 2.0

Program profilaktyki uniwersalnej, przezna­czony dla uczniów w wieku 13–15 lat i angażu­jący także ich rodziców

kompas2.praesterno.pl

Współpraca z Ukrainą w dziedzinie profilaktyki alkoholizmu (2)

Prezentacja wyników badań „mokotowskich” przeprowadzonych w Warszawie i na Ukrainie oraz wymiana doświadczeń w zakresie lokalnych strategii profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

konferencja2021.praesterno.pl

Współpraca z Ukrainą w dziedzinie profilaktyki alkoholizmu (1)

Wsparcie województwa lwowskiego w opracowaniu i przygotowaniu do wdrożenia kompleksowej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych

lwow.praesterno.pl

Addiction Prevention in Georgia

Wsparcie Gruzji w profilaktyce uzależnień

gruzja.praesterno.pl

Akademia Dorosłości

Program profilaktyczno-edukacyjny adresowany do młodzieży w wieku 14–19 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym

akademiadoroslosci.praesterno.pl

ProfNET

Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień

www.profnet.org.pl

E-PROFI, efektywna profilaktyka

Cykl szkoleniowy w dziedzinie profilaktyki uzależnień

eprofi.praesterno.pl