Sympozjum pt. „Wrocławskie Forum nt. Uzależnień i Przemocy” odbyło się w piątek 25 listopada 2016 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu.

Program

09.00–09.30
rejestracja uczestników
09.30–09.40
otwarcie
Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Tomasz Kowalewicz, Fundacja Praesterno
09.40–10.05
Arkadiusz Klimczak, Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ: Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy we Wrocławiu w latach 2014–2016
10.05–10.30
Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii i Neurologii: Wyniki badań ESPAD we Wrocławiu w kontekście danych ogólnopolskich
10.30–10.55
Agnieszka Pisarska, Instytut Psychiatrii i Neurologii: Ewaluacja programów profilaktycznych
10.55–11.25
przerwa kawowa
11.25–12.00
Tomasz Kowalewicz, Jan Latkowski, Fundacja Praesterno: Programy rekomendowane. Zasady realizacji programów rekomendowanych przez podmioty nie będące ich autorami
12.00–12.25
Bogusława Bukowska, zastępca dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii: Zapobieganie patologicznemu hazardowi i innym uzależnieniom behawioralnym w Polsce. Zasady funkcjonowania i realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
12.25–13.05
prezentacje organizacji pozarządowych (2 prezentacje)
13.05–13.25
przerwa kawowa
13.25–14.25
prezentacje organizacji pozarządowych (3 prezentacje)
14.25–14.30
zakończenie spotkania
Tomasz Kowalewicz, Fundacja Praesterno

Materiały z sympozjum zamieszczono na osobnej stronie.