Dokumentacja w formacie PDF:

Uchwała Zarządu Fundacji Praesterno nr 2020/09/10_1
Wytyczne z dnia 10 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w placówce będącej jednostką terenową (OPŚ) Fundacji Praesterno
Uchwała Zarządu Fundacji Praesterno z dnia 22.10.2020 r. w sprawie form pracy jednostek terenowych Fundacji od dnia 22.10.2020 r. – wytyczne dla jednostek terenowych Fundacji Praesterno
Załącznik nr 1: Ankieta dla uczestnika niepełnoletniego
Załącznik nr 2: Oświadczenie rodzica i uczestnika niepelnoletniego
Załącznik nr 3: Ankieta dla uczestnika pełnoletniego
Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika pełnoletniego
Załącznik nr 5: Schemat postępowania dla placówek Fundacji Praesterno w sytuacji zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2

Ostatnia aktualizacja danych: 11.09.2020 r.