Autorzy koncepcji:
Jan Latkowski, Tomasz Kowalewicz

Lata i miejsce realizacji:
program jest realizowany w latach 2019–2021 (w Warszawie oraz jednostkach terenowych Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Puławach, Rotmance i Wrocławiu)

Realizatorzy:
Zespół pracowników i współpracowników Fundacja Praesterno

Beneficjenci:
Fundacja Praesterno w zakresie wsparcia instytucjonalnego; organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego

Charakterystyka działań

W latach 2019-2021 Fundacja Praesterno realizuje program „Profilaktyka uzależnień w rozwoju”, finansowany ze środków dotacji przyznanej przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Celem konkursu, dzięki któremu Fundacja Praesterno uzyskała dotację, było wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego). Dotacja Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego umożliwi nam:

  • wsparcie innych organizacji pozarządowych dzięki bezpłatnemu udostępnieniu w Internecie części dorobku intelektualnego Fundacji (w tym wpisanie do bazy Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego i bezpłatne udostępnienie innym organizacjom czterech programów profilaktycznych) oraz organizację ośmiu regionalnych paneli intensyfikujących współpracę organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień z samorządem terytorialnym;
  • budowę stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania Fundacji dzięki przeprowadzeniu szeregu szkoleń dla pracowników i współpracowników Fundacji, przeprowadzenie audytu prawnego i księgowego, modyfikację stron internetowych Fundacji oraz wzmocnienie bazy materialnej Fundacji (remonty i doposażenie lokali).

W 2019 r. – obok prowadzonych na bieżąco działań nakierowanych na wzmocnienie instytucjonalne Fundacji – zrealizowaliśmy dwa panele regionalne: w Lublinie i w Pruszczu Gdańskim.

W 2020 r. został zorganizowany jeden panel regionalny: w Tczewie (9.12, na platformie Zoom) dla jednostek i organizacji z powiatu tczewskiego.

Prelekcje wygłoszone podczas panelu w Lublinie zostały zarejestrowane w formie video i są dostępne na stronie panelu lubelskiego.

Informacje dodatkowe

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Tytuł prawny przysługujący Fundacji Praesterno:
przeniesienie majątkowych prac autorskich tytułem darmym

Finansowanie:
Zadanie publiczne jest finansowane z dotacji przyznanej przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Narodowy Instytut Wolności - logo
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - logo