Ze względu na konieczność podjęcia szczególnych rozwiązań dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (tzw. koronawirus) oraz w związku zarządzeniami i zaleceniami władz państwowych i samorządowych, Fundacja Praesterno odwołuje wszystkie spotkania grupowe i indywidualne z młodzieżą planowane w ramach działań realizowanych przez Fundację w dniach od 12 do 25 marca br. odwołania.

W sprawach pilnych (w tym zwłaszcza dotyczących młodzieży pozostającej pod opieką Fundacji) prosimy kontaktować się z kierownikami jednostek terenowych Fundacji (Ośrodków Profilaktyki Środowiskowej) właściwych terenowo ze względu na przedmiot sprawy bądź z członkiem Zarządu Fundacji, p. Janem Latkowskim (tel. kom 501 278 882, e-mail jan.latkowski@praesterno.pl).

Polecamy także prowadzoną przez Fundację internetową poradnię dla osób używających narkotyków i ich bliskich, gdzie mogą Państwo uzyskać bezpłatną pomoc specjalistów (psychologa, terapeuty uzależnień, lekarza i prawnika).